تعرفه تبلیغات بنری

تبلیغات بنری در اندازه 800 در 120 به مدت یک ماه در بالای هر خبر 00.000 ريال

تبلیغات بنری در اندازه 800 در 120 به مدت یک ماه در پایین هر خبر 00.000 ريال