تقریر نیوز یک رسانه بر خط با مجوز های اجتماعی و فرهنگی است که دارای مجوز مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز 85589 می باشد و در سه زبان فارسی ، انگلیسی و عربی منتشر می گردد