کاهش ۱۰۰ هزار دلاری وابستگی ارزی به همت متخصصان صنعت هوانوردی
کاهش ۱۰۰ هزار دلاری وابستگی ارزی به همت متخصصان صنعت هوانوردی

برای نخستین‌بار در کشور، توسط متخصصان معاونت مهندسی و تعمیرات مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، عملیات فنی چک میان دوره ای یا HSI موتور هواپیمای فلایت چک و تست های مربوطه همراه با Engine Run-Up ، انجام شد.تقریرنیوز؛از سوی متخصصان معاونت مهندسی و تعمیرات مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، عملیات فنی چک میان […]

برای نخستین‌بار در کشور، توسط متخصصان معاونت مهندسی و تعمیرات مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، عملیات فنی چک میان دوره ای یا HSI موتور هواپیمای فلایت چک و تست های مربوطه همراه با Engine Run-Up ، انجام شد.
تقریرنیوز؛از سوی متخصصان معاونت مهندسی و تعمیرات مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، عملیات فنی چک میان دوره ای یا HSI موتور هواپیمای فلایت چک و تست های مربوطه همراه با Engine Run-Up ، برای نخستین‌بار در کشور انجام شد.

این عملیات فنی که در مسیر توسعه حمل و نقل هوایی کوچک و هوانوردی عمومی با بسترسازی تعمیراتی و ارتقای سطح بهره وری ظرفیت‌های مرکز خدمات هوایی انجام شده است تا ۱۰۰ هزار دلار کاهش وابستگی ارزی را به همراه داشته که ۵۵ دلار در هر یک ساعت عملیات پرواز است.

هواپیمای فلایت چک، وظیفه عملیات وارسی، بازرسی و کالیبراسیون دستگاه های ناوبری و کمک ناوبری و سایر سیستم های عملیاتی و مسیرهای پروازی را برعهده دارد و در اطمینان از سطح ایمنی عملیات هوانوردی، نقش مهمی ایفا می کند.

منبع:www.mrud.ir