چشم انداز سبز بازار سرمایه
چشم انداز سبز بازار سرمایه

با وجود تمام ریسک‌ها و ابهامات پیش رو، بورس ایران به روند صعودی خود باز می گردد. طبق مطالعات بنیادی صورت گرفته، سنجش میزان ارزش ذاتی سهام و نظرات غالب کارشناسان بازارسرمایه هم اکنون وضعیت شرکت‌های بورسی از نظر بنیادی در شرایط خوبی قرار دارد و از سوی دیگر قیمت اکثر سهم‌های بازار به محدوده […]

با وجود تمام ریسک‌ها و ابهامات پیش رو، بورس ایران به روند صعودی خود باز می گردد.

طبق مطالعات بنیادی صورت گرفته، سنجش میزان ارزش ذاتی سهام و نظرات غالب کارشناسان بازارسرمایه هم اکنون وضعیت شرکت‌های بورسی از نظر بنیادی در شرایط خوبی قرار دارد و از سوی دیگر قیمت اکثر سهم‌های بازار به محدوده کف خود رسیده و جذاب شده است. دراین شرایط بسیاری از سهامداران به دلیل افت بالای قیمت دست از فروش کشیده‌اند، قیمت سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازاراز ارزش ذاتی و واقعی خود نیز کمتر شده و زمینه ورود سهامداران حرفه ای مهیا گردیده است.

طبق نظرات آقای میرمعینی کارشناس بازار سرمایه، در آینده‌ای نزدیک دوباره شاهد بازگشت بازار به روند صعودی خواهیم بود، روندی که سال 400 را هم در بر خواهد گرفت. بدین ترتیب با کوچکترین محرک مثبتی دوباره شاخص صعودی خواهد شد. وی خطاب به سهامداران گفت: با توجه به افت بالای شاخص، خروج از بازار دراین شرایط به زیان سهامداران خواهد بود و با صبوری در آینده می‌توانند ضرر خود را جبران کنند.

بنابراین با توجه به این که دلیل اصلی ریزش‌های اخیر به کاهش اعتماد سهامداران مربوط می‌شود، با ترمیم اعتماد دوباره سهامداران ،حضور گسترده تر حرفه ای ها و ورود متغیرهای جدید به بازار روزهای متعادل‌تر و جبران کننده ای را پیش روی بازار خواهیم دید.

یادداشتی از؛دکتر حمیدرضا عباسی

کارشناس و تحلیل گر بورس و سرمایه

  • نویسنده : دکتر حمیدرضا عباسی