ذيبخش سخنگوی سازمان هواپيمایی کشوری شد
ذيبخش سخنگوی سازمان هواپيمایی کشوری شد

ذیبخش مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری شد.تقریرنیوز؛کاپیتان زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حکمی محمد حسن ذیبخش را به سمت مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.ارتباط ویژه و مستمر با رسانه های گروهی، تحکیم ارتباط دوسویه فی مابین روابط عمومی های ارکان […]

ذیبخش مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری شد.
تقریرنیوز؛کاپیتان زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حکمی محمد حسن ذیبخش را به سمت مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.
ارتباط ویژه و مستمر با رسانه های گروهی، تحکیم ارتباط دوسویه فی مابین روابط عمومی های ارکان صنعت هوانوردی، حضور فعال و مستمر در شبکه های اجتماعی و پاسخ گویی به نظرات و پیشنهادات و… از جمله اهداف تعریف شده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه روابط عمومی به شمار می رود.