اولویت اول قرارگاه جهادی شهدای رسانه مطالبه گری و خدمت به مردم محروم است.
اولویت اول قرارگاه جهادی شهدای رسانه مطالبه گری و خدمت به مردم محروم است.

سجاد بهمئی مسئول بسیج رسانه استان خوزستان اولویت اول قرارگاه جهادی شهدای رسانه استان‌خوزستان را مطالبه گری و خدمت به مردم محروم عنوان کرد. تقریرنیوز؛ دکتر بهمئی گفت: قرارگاه جهادی شهدای رسانه خوزستان در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم و مطالبه گری مشکلات و آسیب های اجتماعی مناطق محروم اقدام به راه اندازی گروه […]

سجاد بهمئی مسئول بسیج رسانه استان خوزستان اولویت اول قرارگاه جهادی شهدای رسانه استان‌خوزستان را مطالبه گری و خدمت به مردم محروم عنوان کرد.

تقریرنیوز؛ دکتر بهمئی گفت: قرارگاه جهادی شهدای رسانه خوزستان در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم و مطالبه گری مشکلات و آسیب های اجتماعی مناطق محروم اقدام به راه اندازی گروه های جهادی رسانه ای نموده است.

مسول بسیج رسانه استان خوزستان افزود: این قرارگاه با هدف خدمت به محرومان با کمک خیرین رسانه و خیرین مردمی توانسته است ۳ دستگاه آبگرمکن، ۳ دستگاه بخاری گازی، ۲ دستگاه تبلت و ۱ دستگاه دیجیتال و همچنین اقدام به تعمیر منزل محرومین در مطقه منبع آب نموده است‌.

سجاد بهمئی مسئول بسیج رسانه استان‌خوزستان در پایان از اصحاب رسانه و روزنامه نگاران و خبرنگاران که در این امر چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم سهیم بودند تشکر و قدردانی کرد.