اقدام فراگير برق براي شناسايي و رفع كانون‌هاي خطر در شبكه‌هاي توزيع سراسر كشور/ تابلوهاي تبليغاتي مجاور با شبكه‌هاي برق جمع‌آوري می‌شود
اقدام فراگير برق براي شناسايي و رفع كانون‌هاي خطر در شبكه‌هاي توزيع سراسر كشور/ تابلوهاي تبليغاتي مجاور با شبكه‌هاي برق جمع‌آوري می‌شود
صنعت برق در نظر دارد در اقدامي فراگير، شناسايي و رفع كانون‌هاي خطر در شبكه‌هاي توزيع سراسر كشور را اجرايي كند.

تقریرنیوز، صنعت برق در اقدامي فراگير شناسايي و رفع كانون‌هاي خطر در شبكه‌هاي توزيع برق را در روز چهارشنبه 4 اسفند با حضور بيش از 5 هزار نفر از نيروهاي عملياتي آغاز خواهد كرد.
در اين اقدام فراگير كه به صورت همزمان در سطح كشور آغاز خواهد شد، محورهاي كنترل و اصلاح حريم شبكه، جابه جايي و اصلاح پايه‌هاي قرار گرفته در معابر پس از تعريض و تغييرات مبلمان شهري، مقاوم سازي و تعويض پايه‌هاي معيوب در دستوركار سراسري اكيپ‌هاي عملياتي و فني قرار مي‌گيرد.
همچنين ترميم دريچه‌هاي معيوب پايه‌هاي روشنايي معابر، جمع آوري اشياء اضافه و تابلوهاي تبليغاتي مجاور پايه‌هاي شبكه برق و قفل و بست و ترميم درب معيوب پست‌هاي زميني، تابلوهاي زيرترانس، شالترها و جعبه‌هاي مستقيم از ديگر محورهاي اين اقدام فراگير خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، اصلاح كابل سرويس‌هاي بهم تنيده مشتركان روي پايه‌ها و جعبه‌هاي تقسيم نيز محور ديگري است كه در اين اقدام فراگير نسبت به انجام آن اقدام خواهد شد.
هموطنان گرامي در صورت مشاهده مشكلات در شبكه‌هاي توزيع برق، خرابي شبكه، خرابي درب تابلوهاي برق و…. را در اپلكيشين برق من ثبت و در اين اقدام فراگير همكاري نمايند.

  • منبع خبر : http://news.moe.gov.ir/News-List/70968